Geomembrany hydroizolacyjne i folie hydroizolacyjne znajdują szerokie zastosowanie przy budowie  zbiorników wodnych, oczek wodnych, dachów zielonych, tarasów itp.