Bezpieczeństwo


Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności osobom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Są one chronione i przechowywane na serwerze zabezpieczonym przed ingerencją osób nieupoważnionych z zewnątrz. Oprócz szyfrowania danych posiadamy także skuteczne oprogramowanie ochronne spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Zbiór danych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - nr księgi 136626.

Zakupiony towar zabezpieczamy w sposób umożliwiający jego dotarcie do odbiorcy w stanie nienaruszonym. Prawidłowo zapakowana przesyłka gwarantuje towar wolny od wad i uszkodzeń. Zapewniamy w pełni bezpieczną dostawę zamówionego towaru.